Individualno stanovanje Rajlovac

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Prostorni obuhvat: 
Općina Novi Grad
Status plana: 
Usvojen plan
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Grad Sarajevo

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Grad SarajevoPDF icon 23/08

Korekcije

Nadležnost korekcijePrilog korekcije
Općina Novi GradPDF icon 28/16
Općina Novi GradPDF icon 32/15