Nabavka dvije pumpe GRUNDFOS UPS 80-120F za kotlovnicu Zavoda

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
39715210 Oprema za centralno grijanje
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
5340,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
6247,80
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
GRIZELJ-GROUP D.O.O.
Ugovor potpisan sa: 
GRIZELJ-GROUP D.O.O.
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6247,80
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-8-1-1/20

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6247,80
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):