Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
23.01.2018
JRN/CPV: 
15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
8500,00
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
1
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
6329,23
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Gold Mignon doo
Ugovor potpisan sa: 
Gold Mignon doo
Datum potpisivanja ugovora: 
26.03.2018
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6329,23
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-1-8/18

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6329,23
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2018