Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
22.11.2016
JRN/CPV: 
15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj prispjelih prihvatljivih ponuda: 
3
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
4678,90
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
PENNY PLUS
Postupak poništen: 
NE
Ugovor potpisan sa: 
PENNY PLUS
Datum potpisivanja ugovora: 
20.01.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
4678,90
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
365
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-1-33-3-34/16

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
4678,90
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 

• OKVIRNI SPORAZUM NA GODINU DANA

Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017