Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu"

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
45300000 Instalaterski radovi na građevinama
Ugovor potpisan sa: 
Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
Datum potpisivanja ugovora: 
28.08.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
1126,00
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
1126,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017