Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU"

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Ugovor potpisan sa: 
Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev
Datum potpisivanja ugovora: 
10.07.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
18111,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-3-14/17

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
18111,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017