Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
31.10.2017
JRN/CPV: 
30237100 Dijelovi kompjutera
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
25000,00
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
22093,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
REBUS d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 
Ugovor potpisan sa: 
REBUS d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
20.12.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
22093,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-1-1-28-3-29/17

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
22093,00
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017