Nabavka usluga "VPN linka 20 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budzetiranja PJI sa (PIMIS)-jedinstvenim informacionim sistemom za upravljanje javnim inves

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
32412110 Internetska mreža
Ugovor potpisan sa: 
LOGOSOFT D.O.O.
Datum potpisivanja ugovora: 
27.03.2020
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6795,30
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-8-2-5/20

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6795,30
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020