Osnovni elementi ugovora


"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona
Napomena:

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon uložene žalbe ponuđača BH TELECOM na tendersku dokumentaciju, shodno čl. 100 stav (5) Ugovorni organ je istu, sa
svojim izjašnjenjem i kompletnom dokumentacijom proslijedio URŽ-u dana 18.11.2016. godine, te je 12.12.2016. godine
Ugovorni organ zaprimio Rješenje URŽ-a kojim se ODBIJA žalba kao neosnovana. U međuvremenu, Ugovorni organ je, zbog
specifičnosti posla koji obavlja, a to je izrada prostorno planske dokumentacije, bio u obavezi nabaviti uslugu nadogradnje
infrastrukture i implementacije web baziranog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka u
Kantonu Sarajevo. Tom nabavkom Ugovorni organ, Zavod za planiranje razvoja KS, je uspio obezbijediti uspostavljanje
stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo, na drugi način. Stoga, poništava se predmetni postupak iz razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se
nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 32412110 Internetska mreža otvoreni postupak Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektroinstalaterskih radova u kotlovnici i radionici Zavoda u podrumu", ul. Branilaca Sarajeva br. 26
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum 4E-Consulting Doo 1691,82 24.11.2016 1691,82 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog namještaja"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 5955,30 29.11.2016 5955,30 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 4578,21 06.12.2016 4578,21 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 otvoreni postupak Green oil d.o.o. Sarajevo 7544,00 365 dana 07.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete otvoreni postupak Intercom Zenica 1586,00 365 dana 07.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) direktni sporazum LOT-1: Rebus d.o.o. Sarajevo LOT-2: Exclusive Zenica 53799,28 12.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 22800000 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal otvoreni postupak Defter 7858,56 365 dana 15.12.2016 7858,56 Nije bilo izmjena

Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum PlumSoft d.o.o. 1872,00 21.12.2016 1872,00 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 50112200 Usluge održavanja vozila otvoreni postupak Saradis d.o.o. Vogošća 2925,00 30 dana 21.12.2016 2925,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 50000000 Usluge popravaka i održavanja direktni sporazum ITG D.O.O. 1053,00 27.12.2016 1053,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-2-3/17 s.o.d."GOIT" 3510,00 12.01.2017 3510,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu
Napomena:

• OKVIRNI SPORAZUM NA GODINU DANA

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi otvoreni postupak 359-1-1-33-3-34/16 PENNY PLUS 4678,90 365 dana 20.01.2017 4678,90 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 72253200 Usluge sistemske podrške direktni sporazum 359-8-2-5/17 Logosoft 5917,00 90 dana 27.01.2017 5917,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 72222300 Usluge informacijske tehnologije direktni sporazum 359-8-2-34/17 s.o.d."GOIT" 6879,00 06.02.2017 6879,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektronskih komponenti, uređaja i dijelova" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-1-3/18 Time Code d.o.o. Sarajevo 4939,00 18.02.2017 4939,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-24-3-24/17 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo 136890,00 19.02.2017 136890,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 79530000 Usluge prevođenja direktni sporazum 359-8-2-10/17 Edukaconi Centar Barbados 4991,00 10.03.2017 4991,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 32412110 Internetska mreža otvoreni postupak 359-1-2-4-3-3/17 Logosoft d.o.o. 20638,00 15.03.2017 20638,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 34351000 Gume za laka opterećenja direktni sporazum 359-8-1-12/17 Tr "AS" 1119,00 06.04.2017 1119,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-1-11/17 REBUS d.o.o. Sarajevo 3022,00 07.04.2017 3022,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 50000000 Usluge popravaka i održavanja otvoreni postupak 359-1-2-7-3-6/17 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO 2493,00 12.04.2017 2493,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god."
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 35111400 Protupožarna oprema otvoreni postupak 359-1-2-8-3-7/17 SWORD SECURITY D.O.O. 819,00 21.04.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 39711310 Električni aparati za kafu otvoreni postupak 359-1-1-9-5-12/17 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O. 6044,00 28.04.2017 6044,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo" (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 71355000 Geodetske usluge otvoreni postupak 359-1-2-6-3-5/17 infomap 315127,00 08.05.2017 315127,00 Nije bilo izmjena

Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 otvoreni postupak 359-1-3-14/17 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev 18111,00 10.07.2017 18111,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak 359-1-1-15-3-15/17 REBUS d.o.o. 4078,00 11.07.2017 4078,00 Nije bilo izmjena

Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum REBUS d.o.o. 1146,00 14.07.2017 1146,00 Nije bilo izmjena

Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum REBUS d.o.o. 2574,00 08.08.2017 2574,00 Nije bilo izmjena

Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo 1126,00 28.08.2017 1126,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 42512000 Klimatizacijski uređaji direktni sporazum ICE-NET D.O.O. 1521,00 04.09.2017 1521,00 Nije bilo izmjena

Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 42161000 Toplovodni kotlovi otvoreni postupak ITG D.O.O. 24.10.2017 98514,00 Nije bilo izmjena

Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak GDi d.o.o. Sarajevo 41090,00 24.10.2017 41090,00 Nije bilo izmjena

Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD LOT 4.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak "GEO NOVO" d.o.o. 1287,00 17.11.2017 1287,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 30124000 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine otvoreni postupak EXCLUSIVE D.O.O. 41959,00 23.11.2017 41959,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 22800000 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal otvoreni postupak EXCLUSIVE D.O.O. 41959,00 23.11.2017 41959,00 Nije bilo izmjena

"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak REBUS d.o.o. 63063,00 28.11.2017 63063,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Ručnog GPS uređaja Trimble Juno 5B" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum BN PRO 6411,00 11.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Instalacija baze, migracije podataka i servis sa postojeće Esri SDE baze na novu ArcGis Geodatebase" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum IT Consulting O.D. 6435,00 17.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Održavanja softverske aplikacije" za potrebe računovodstva u Zavodu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum PlumSoft d.o.o. 374,00 17.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Instalacije, konfiguracije i uspostave servisa za nadogradnju softverske licence" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum Time Code d.o.o. Sarajevo 3949,00 20.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 30237100 Dijelovi kompjutera otvoreni postupak 359-1-1-28-3-29/17 REBUS d.o.o. 22093,00 20.12.2017 22093,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 415,00 23.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Limarskih i molersko-farbarskih radova" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum O.D "SAR" Sarajevo 257,00 25.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete otvoreni postupak 359-1-1-30-5-1/18 Defter doo sarajevo 2188,77 26.12.2017 2188,77 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Goriva i maziva u 2018. godini" za potrebe Zavod aza planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 9134200 otvoreni postupak HIFA D.O.O. TEŠANJ 10023,00 22.01.2018 10023,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum E-Strom d.o.o. 5867,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi otvoreni postupak 359-1-1-8/18 Gold Mignon doo 6329,23 26.03.2018 6329,23 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 50112200 Usluge održavanja vozila otvoreni postupak 359-1-2-9-3-7/18 TRIAB d.o.o. 3510,00 05.04.2018 3510,00 Nije bilo izmjena

Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak IPSA INSTITUT doo 226792,00 26.04.2018 226792,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 66510000 Usluge osiguranja direktni sporazum 359-1-2-12-5-18/18 Adriatic osiguranje d.d. 4894,00 25.05.2018 4894,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 50312000 Održavanje i popravak kompjuterske opreme otvoreni postupak 359-1-2-14-5-19/18 Logosoft d.o.o. 25272,00 25.05.2018 25272,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-18-5-30/18 BN PRO 9359,00 30.07.2018 9359,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak REBUS d.o.o. 64151,00 06.08.2018 64151,00 Nije bilo izmjena

Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum O.D "SAR" Sarajevo 6363,16 13.08.2018 6363,16 Nije bilo izmjena

Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine otvoreni postupak 359-1-1-19/18 KODEKS D.O.O. 21047,13 14.08.2018 21047,13 Nije bilo izmjena

Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-23/18 Ekonomski institut Sarajevo 34866,00 04.09.2018 34866,00 Nije bilo izmjena

Nabavka namještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 direktni sporazum 359-8-1-32/18 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja 5151,30 19.09.2018 5151,30 Nije bilo izmjena