Osnovni elementi ugovora


"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona
Napomena:

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon uložene žalbe ponuđača BH TELECOM na tendersku dokumentaciju, shodno čl. 100 stav (5) Ugovorni organ je istu, sa
svojim izjašnjenjem i kompletnom dokumentacijom proslijedio URŽ-u dana 18.11.2016. godine, te je 12.12.2016. godine
Ugovorni organ zaprimio Rješenje URŽ-a kojim se ODBIJA žalba kao neosnovana. U međuvremenu, Ugovorni organ je, zbog
specifičnosti posla koji obavlja, a to je izrada prostorno planske dokumentacije, bio u obavezi nabaviti uslugu nadogradnje
infrastrukture i implementacije web baziranog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka u
Kantonu Sarajevo. Tom nabavkom Ugovorni organ, Zavod za planiranje razvoja KS, je uspio obezbijediti uspostavljanje
stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo, na drugi način. Stoga, poništava se predmetni postupak iz razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se
nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
1 32412110 Internetska mreža otvoreni postupak Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi II" za lokalitet 1a
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
2 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-39/18 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO 1432,08 1432,08 Nije bilo izmjena

Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
3 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-20-5-24/19 BN PRO, GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA 14675,84 14675,84 Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektroinstalaterskih radova u kotlovnici i radionici Zavoda u podrumu", ul. Branilaca Sarajeva br. 26
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
4 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum 4E-Consulting Doo 1691,82 24.11.2016 1691,82 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog namještaja"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
5 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 5955,30 29.11.2016 5955,30 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog naještaja-ormara" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
6 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 4578,21 06.12.2016 4578,21 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „GORIVA I MAZIVA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
7 otvoreni postupak Green oil d.o.o. Sarajevo 7544,00 365 dana 07.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „HIGIJENSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
8 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete otvoreni postupak Intercom Zenica 1586,00 365 dana 07.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „Kompjuterske opreme: Servera, Hard Diskova, Desktop računara i Monitora“ prema specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
9 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak LOT-1: Rebus d.o.o. Sarajevo LOT-2: Exclusive Zenica 53799,28 12.12.2016 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „KANCELARIJSKOG MATERIJALA u 2017. god.“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
10 22800000 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal otvoreni postupak Defter 7858,56 365 dana 15.12.2016 7858,56 Nije bilo izmjena

Nabavka nove "LICENCE SOFTWARE APLIKACIJE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA-aplikacija STALNA SREDSTVA sa pepisom postojećih podataka o stalnim sredstvima Zavoda"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
11 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum PlumSoft d.o.o. 1872,00 21.12.2016 1872,00 Nije bilo izmjena

Tender za nabavku „ODRŽAVANJE VOZILA u 2017. godini“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo putem otvorenog postupka
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
12 50112200 Usluge održavanja vozila otvoreni postupak Saradis d.o.o. Vogošća 2925,00 30 dana 21.12.2016 2925,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Servisiranje sigurnosnog ventila i plamenika" nakon havarije na kotlu centralnog grijanja u Zavodu u ul. Branilaca Sarajeva br. 26
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
13 50000000 Usluge popravaka i održavanja direktni sporazum ITG D.O.O. 1053,00 27.12.2016 1053,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda u narednih šest mjeseci (januar-juni 2017. godine)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
14 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-2-3/17 s.o.d."GOIT" 3510,00 12.01.2017 3510,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2017. godini u Zavodu
Napomena:

• OKVIRNI SPORAZUM NA GODINU DANA

Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
15 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi otvoreni postupak 359-1-1-33-3-34/16 PENNY PLUS 4678,90 365 dana 20.01.2017 4678,90 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Stalni pristup internetu i VPN konekcija"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
16 72253200 Usluge sistemske podrške direktni sporazum 359-8-2-5/17 Logosoft 5917,00 90 dana 27.01.2017 5917,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje sistemske mreže" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
17 72222300 Usluge informacijske tehnologije direktni sporazum 359-8-2-34/17 s.o.d."GOIT" 6879,00 06.02.2017 6879,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektronskih komponenti, uređaja i dijelova" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
18 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-1-3/18 Time Code d.o.o. Sarajevo 4939,00 18.02.2017 4939,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge za izradu studije "Odvodnja i tretman sanitarnih otpadnih i oborinskih voda na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
19 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-24-3-24/17 Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo 136890,00 19.02.2017 136890,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Prijevod dokumenta STRATEGIJA RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 2014.-2020. god. sa bosanskog na engleski jezik"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
20 79530000 Usluge prevođenja direktni sporazum 359-8-2-10/17 Edukaconi Centar Barbados 4991,00 10.03.2017 4991,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Internet konekcije u 2017. - 2019. god." za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
21 32412110 Internetska mreža otvoreni postupak 359-1-2-4-3-3/17 Logosoft d.o.o. 20638,00 15.03.2017 20638,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Guma za vozila GOLF VII i ŠKODA OKTAVIJA" za potrebe vozila u posjedu Zavoda (8 komada)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
22 34351000 Gume za laka opterećenja direktni sporazum 359-8-1-12/17 Tr "AS" 1119,00 06.04.2017 1119,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Laptopa DELL, Inspiration 15-5578"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
23 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum 359-8-1-11/17 REBUS d.o.o. Sarajevo 3022,00 07.04.2017 3022,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
24 50000000 Usluge popravaka i održavanja otvoreni postupak 359-1-2-7-3-6/17 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO 2493,00 12.04.2017 2493,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god."
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
25 35111400 Protupožarna oprema otvoreni postupak 359-1-2-8-3-7/17 SWORD SECURITY D.O.O. 819,00 21.04.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
26 39711310 Električni aparati za kafu otvoreni postupak 359-1-1-9-5-12/17 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O. 6044,00 28.04.2017 6044,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5000 urbanih područja Kantona Sarajevo" (OTK5000) za potrebe izrade Urbanističkih planova urbanog područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
27 71355000 Geodetske usluge otvoreni postupak 359-1-2-6-3-5/17 infomap 315127,00 08.05.2017 315127,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga izrade ažurnih geodetskih i geoloških podloga, te reviziju geologije za potrebe izrade RP "SARAJEVOGAS - BOSNALIJEK"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
28 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO 2768,00 29.06.2017 2768,00 Nije bilo izmjena

Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
29 otvoreni postupak 359-1-3-14/17 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev 18111,00 10.07.2017 18111,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
30 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak 359-1-1-15-3-15/17 REBUS d.o.o. 4078,00 11.07.2017 4078,00 Nije bilo izmjena

Nabavka laptopa za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
31 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum REBUS d.o.o. 1146,00 14.07.2017 1146,00 Nije bilo izmjena

Nabavka UPS EATON PowerWAVE 2U za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
32 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum REBUS d.o.o. 2574,00 08.08.2017 2574,00 Nije bilo izmjena

Nabavka naknadnih elektroinstalaterskih radova za "Vatrodojavnu centralu i Telefonsko-računarsku opremu"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
33 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo 1126,00 28.08.2017 1126,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i ugradnja motora, turbine unutarnjih jedinica klima uređaja Toshiba (server soba) za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
34 42512000 Klimatizacijski uređaji direktni sporazum ICE-NET D.O.O. 1521,00 04.09.2017 1521,00 Nije bilo izmjena

Nabavka opreme i izvođenje radova na sanaciji Kotlovnice za grijanje za Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Bosanski kulturni centar (BKC)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
35 42161000 Toplovodni kotlovi otvoreni postupak ITG D.O.O. 24.10.2017 98514,00 Nije bilo izmjena

Nabavka Licenci "Back to maintance" ESRI ArcGIS softver za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
36 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak GDi d.o.o. Sarajevo 41090,00 24.10.2017 41090,00 Nije bilo izmjena

Nabavka geodetske i geološke podloge, te revizije geologije za potrebe izrade RP TMZ-FEROELEKTRO i UP POŠTA-SUD LOT 4.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
37 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak "GEO NOVO" d.o.o. 1287,00 17.11.2017 1287,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
38 30124000 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine otvoreni postupak EXCLUSIVE D.O.O. 41959,00 23.11.2017 41959,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
39 22800000 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal otvoreni postupak EXCLUSIVE D.O.O. 41959,00 23.11.2017 41959,00 Nije bilo izmjena

"Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
40 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak REBUS d.o.o. 63063,00 28.11.2017 63063,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Ručnog GPS uređaja Trimble Juno 5B" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
41 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine direktni sporazum BN PRO 6411,00 11.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Instalacija baze, migracije podataka i servis sa postojeće Esri SDE baze na novu ArcGis Geodatebase" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
42 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum IT Consulting O.D. 6435,00 17.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Održavanja softverske aplikacije" za potrebe računovodstva u Zavodu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
43 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum PlumSoft d.o.o. 374,00 17.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Instalacije, konfiguracije i uspostave servisa za nadogradnju softverske licence" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
44 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum Time Code d.o.o. Sarajevo 3949,00 20.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2018.-2020. godinu" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
45 30237100 Dijelovi kompjutera otvoreni postupak 359-1-1-28-3-29/17 REBUS d.o.o. 22093,00 20.12.2017 22093,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Kancelarijskog namještaja - ormar" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
46 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum R&S D.O.O. SARAJEVO 415,00 23.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Limarskih i molersko-farbarskih radova" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
47 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum O.D "SAR" Sarajevo 257,00 25.12.2017 Nije bilo izmjena

Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
48 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete otvoreni postupak 359-1-1-30-5-1/18 Defter doo sarajevo 2188,77 26.12.2017 2188,77 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Goriva i maziva u 2018. godini" za potrebe Zavod aza planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
49 9134200 otvoreni postupak HIFA D.O.O. TEŠANJ 10023,00 22.01.2018 10023,00 Nije bilo izmjena

Nabavka "Elektroinstalaterskih radova-rasvjeta" u Zavodu za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
50 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum E-Strom d.o.o. 5867,00 22.01.2018 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
51 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi otvoreni postupak 359-1-1-8/18 Gold Mignon doo 6329,23 26.03.2018 6329,23 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Održavanje vozila u 2018 -2020. godini" u vlasništvu Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
52 50112200 Usluge održavanja vozila otvoreni postupak 359-1-2-9-3-7/18 TRIAB d.o.o. 3510,00 05.04.2018 3510,00 Nije bilo izmjena

Nabavka Studije "Vodosnadbijevanje na području Kantona Sarajevo" za potrebe Urbanističkih planova urbanih područja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
53 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak IPSA INSTITUT doo 226792,00 26.04.2018 226792,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Osiguranje uposlenika" Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
54 66510000 Usluge osiguranja direktni sporazum 359-1-2-12-5-18/18 Adriatic osiguranje d.d. 4894,00 25.05.2018 4894,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Kolokacija hardverske opreme u Data Centar u periodu 2018-2020. godina" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
55 50312000 Održavanje i popravak kompjuterske opreme otvoreni postupak 359-1-2-14-5-19/18 Logosoft d.o.o. 25272,00 25.05.2018 25272,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizije Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje ist
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
56 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-18-5-30/18 BN PRO 9359,00 30.07.2018 9359,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga za "Obnovu Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2018. do 2021. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
57 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak REBUS d.o.o. 64151,00 06.08.2018 64151,00 Nije bilo izmjena

Molersko-farbarski radovi za potrebe krečenja Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
58 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum O.D "SAR" Sarajevo 6363,16 13.08.2018 6363,16 Nije bilo izmjena

Nabavka servera za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
59 30200000 Kompjuterska oprema i potrepštine otvoreni postupak 359-1-1-19/18 KODEKS D.O.O. 21047,13 14.08.2018 21047,13 Nije bilo izmjena

Izvođenje radova na "Rekonstrukciji sanitarnih prostorija" (4 sanitarna čvora WC-a) u objektu Zavoda u ul. Kaptol 16
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
60 44411000 Sanitarni proizvodi direktni sporazum 359-8-3-27/18 O.D "SAR" Sarajevo 6903,35 03.09.2018 6903,35 Nije bilo izmjena

Nabavka studije "Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo - model izgradnje brenda KS"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
61 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-23/18 Ekonomski institut Sarajevo 34866,00 04.09.2018 34866,00 Nije bilo izmjena

Nabavka namještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
62 direktni sporazum 359-8-1-32/18 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja 5151,30 19.09.2018 5151,30 Nije bilo izmjena

Nabavka Baznog modula SelmaGIS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
63 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum 359-8-2-33/18 Theiss d.o.o 5978,70 19.09.2018 5978,70 Nije bilo izmjena

Nabavka zimskih guma, kom. 12
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
64 34350000 Gume za teška i laka vozila direktni sporazum 359-8-1-31/18 Tr "AS" 2293,20 08.10.2018 2293,20 Nije bilo izmjena

Nabavka "Austal2000 modula za SelmaGIS"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
65 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) direktni sporazum 359-8-2-30/18 Theiss d.o.o 5756,40 11.10.2018 5756,40 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Kompjutera (kom. 7) i plotera (kom. 1)" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
66 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak 359-1-1-26/18 Telegroup doo Sarajevo 35428,80 15.10.2018 35428,80 Nije bilo izmjena

Ugovor o pripremi i štampanju knjige "GIS u prostornom planiranju" (Projekat GEOWEB 1)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
67 22110000 Štampane knjige direktni sporazum 359-8-2-37/18 ARCH DESIGN D.O.O. SARAJEVO 3190,59 05.11.2018 3190,59 Nije bilo izmjena

Ugovor o pružanju usluge "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP "Podlugovi I" za lokalitet 1 i 2
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
68 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-38/18 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO 2030,61 09.11.2018 2030,61 Nije bilo izmjena

Ugovor o ažuriranju geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Hastahana
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
69 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-40/18 BN PRO 760,46 19.11.2018 760,46 Nije bilo izmjena

Ugovor o izvođenju mašinskih instalacija "Zamjena cirkulacione pumpe u podstanici Zavoda"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
70 42164000 Pomoćne naprave za kotlove direktni sporazum 359-8-3-41/18 ITG D.O.O. 3918,92 23.11.2018 3918,92 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge " Ažuriranje geodetskoh podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka" za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Vitkovac - lokalitet veza LOT 2C sa ulicom Safeta Zajke
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
71 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-44/18 BN PRO 1368,90 05.12.2018 1368,90 Nije bilo izmjena

Ugovor o nabavci usluge "Aplikativni software" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
72 72222300 Usluge informacijske tehnologije direktni sporazum 359-8-2-42/18 IT Consulting O.D. 6926,40 05.12.2018 6926,40 Nije bilo izmjena

Nabavka kancelarijskog namještaja
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
73 direktni sporazum 359-8-1-45/18 sbc d.o.o. Burotime salon namjestaja 3272,40 06.12.2018 3272,40 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
74 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-34-3-39/18 CEDES 71370,00 17.12.2018 71370,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Snimanje postojećeg stanja nelegalnih deponija" za potrebe izrade Urbanističkih planova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
75 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-43/18 GEOPROF 6819,93 18.12.2018 6819,93 Nije bilo izmjena

Nabavka "Studije privrede za potrebe urbanističkih planova u Kantonu Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
76 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-35/18 CEDES 51714,00 21.12.2018 51714,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade "Metodologije za ocjenu uticaja na kvalitet zraka za nove zahvate u prostoru i proračun baznog disperzionog modela" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
77 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-29/18 E3 D.O.O. SARAJEVO 92313,00 25.12.2018 92313,00 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka "Kompjutera, Plotera, Laserskih kopir aparata, Laserski multifunkcijski uređaj, Fax uređaja, HDD za Storage i RAM Memorija"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
78 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak 359-1-1-36/18 TELEGROUP DOO SARAJEVO 54808,57 25.12.2018 54808,57 Nije bilo izmjena

Nabavka ormara i regala
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
79 39130000 Kancelarijski namještaj direktni sporazum 359-8-1-1/19 R&S D.O.O. SARAJEVO 4089,15 25.12.2018 4089,15 Nije bilo izmjena

Za RP Junakovac nabavka usluge "Revizije projektnog zadatka i elaborata za izvođenje istražnih radova o inžinjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
80 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-5/19 DESIGN & QC D.O.O. SARAJEVO 585,00 04.02.2019 585,00 Nije bilo izmjena

Nabavka goriva i maziva u 2019. - 2021. god. za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
81 otvoreni postupak 359-1-1-46-3-47/18 HIFA D.O.O. TEŠANJ 11531,02 07.02.2019 11531,02 Nije bilo izmjena

Nabavka pružanja usluga za "VPN link 20 Mbps"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
82 32412110 Internetska mreža direktni sporazum 359-8-2-9/19 LOGOSOFT D.O.O. 6795,36 05.03.2019 6795,36 Nije bilo izmjena

Nabavka sanitarne opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
83 44411000 Sanitarni proizvodi direktni sporazum 359-8-1-8/19 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 2654,80 07.03.2019 2654,80 Nije bilo izmjena

Nabavka radova na rekonstrukciji sanitarnih prostorija i građevinsko-zanatskih radova
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
84 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum 359-8-3-11/19 O.D "SAR" SARAJEVO 2989,58 13.03.2019 2989,58 Nije bilo izmjena

Nabavka elektroinstalaterskih radova - rasvjetna tijela
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
85 45300000 Instalaterski radovi na građevinama direktni sporazum 359-8-1-10/19 ELEKTROKOVINA D.O.O. 6168,24 14.03.2019 6168,24 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge " Organizacija stručne edukacije i prezentacije projekata održive urbane mobilnosti, saobraćajnih i urbanističkih rješenja Grada Beograda" za uposlenike Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
86 63516000 Usluge organizacije putovanja direktni sporazum 359-8-2-17/19 PUTNIČKA AGENCIJA M-97 DOO SARAJEVO 4800,00 04.04.2019 4800,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
87 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-2-3-1/19 BN PRO 11347,97 10.04.2019 11347,97 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
88 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-4/19 BN PRO,WINNER PROJECT D.O.O.,GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO 46225,11 15.04.2019 46225,11 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
89 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-3-3-3/19 ENOVA D.O.O. SARAJEVO 29484,00 18.04.2019 29484,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge obezbjeđenja licenci za "Back to maintenance" za Esri ArcGISS, za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
90 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) otvoreni postupak 359-1-2-13-3-8/19 15748,20 17.05.2019 15748,20 Nije bilo izmjena

Nabavka panelnih zavjesa
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
91 45421145 Postavljanje roletni direktni sporazum 359-8-3-22/19 TAPETAR DD 1459,92 27.05.2019 1459,92 Nije bilo izmjena

Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
92 45443000 Fasadni radovi otvoreni postupak 359-1-3-19/19 KONKRIT D.O.O. 13536,90 26.06.2019 13536,90 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica"
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
93 71410000 Usluge urbanističkog planiranja otvoreni postupak 359-1-2-18-3-11/19 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA 30888,00 02.07.2019 30888,00 Nije bilo izmjena

Nabavka klima uređaja - 3 komada
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
94 42510000 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje direktni sporazum 359-8-1-24/19 ICE-NET D.O.O. 5311,80 12.07.2019 5311,80 Nije bilo izmjena

Nabavka radova "Iznošenje otpada i čišćenje podruma" u Zavodu
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
95 45400000 Završni građevinski radovi direktni sporazum 359-8-3-26/19 O.D "SAR" SARAJEVO 2160,00 07.08.2019 2160,00 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
96 71400000 Usluge urbanističkog planiranja i usluge arhitekture krajolika direktni sporazum 359-8-2-25/19 CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO 6996,60 13.08.2019 6996,60 Nije bilo izmjena

Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
97 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge direktni sporazum 359-8-2-28/19 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO 3759,29 19.09.2019 3759,29 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
98 32412110 Internetska mreža otvoreni postupak 359-1-2-29-5-30/19 LOGOSOFT D.O.O. 20638,80 21.11.2019 20638,80 Nije bilo izmjena

Nabavka dvije pumpe GRUNDFOS UPS 80-120F za kotlovnicu Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
99 39715210 Oprema za centralno grijanje direktni sporazum 359-8-1-1/20 GRIZELJ-GROUP D.O.O. 6247,80 27.12.2019 6247,80 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge "Godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf LEX BA" za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
100 72222300 Usluge informacijske tehnologije direktni sporazum 359-8-2-2/20 PARAGRAF d.o.o. Sarajevo 575,64 15.01.2020 575,64 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." (obnovljen)
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
101 45317000 Ostali elektroinstalaterski radovi otvoreni postupak 359-1-2-35/19 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE INZA D.O.O. SARAJEVO 2217,15 29.01.2020 2217,15 Nije bilo izmjena

AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
102 35100000 Interventna i sigurnosna oprema otvoreni postupak 359-1-2-36/19 AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKUZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICSD.O.O. 760,50 03.02.2020 760,50 Nije bilo izmjena

Nabavka usluge „OSIGURANJE UPOSLENIKA“ Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
103 66510000 Usluge osiguranja otvoreni postupak 359-1-2-6/20 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. 5070,78 15.06.2020 5070,78 Nije bilo izmjena

Ugovor o organizovanju edukacije polaganja stručnog ispita - kotlovničar
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
104 50721000 Puštanje u rad naprava za centralno grijanje direktni sporazum 359-8-2-11/20 ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU D.O.O. SARAJEVO 1450,00 15.06.2020 1450,00 Nije bilo izmjena

Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
105 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-4-5-11/20 BN PRO 8775,00 10.08.2020 8775,00 Nije bilo izmjena

Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 2
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
106 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-4-5-11/20 GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO 22066,20 10.08.2020 22066,20 Nije bilo izmjena

Nabavka i isporuka „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023. godine“
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
107 15860000 Kafa, čaj i srodni proizvodi otvoreni postupak 359-1-1-7-5-13/20 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 29,84 10.08.2020 29,84 Nije bilo izmjena

Nabavka računarske opreme
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
108 30210000 Mašine za obradu podataka (hardware) otvoreni postupak 359-1-1-9-5-12/20 KODEKS D.O.O. 78764,40 10.08.2020 78764,40 Nije bilo izmjena

Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 3
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
109 71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge otvoreni postupak 359-1-2-4-3-4/20 WINNER PROJECT D.O.O. 4031,82 10.08.2020 4031,82 Nije bilo izmjena

Nabavka usluga održavanja vozila u 2020. - 2023. god. u posjedu Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
110 50110000 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu otvoreni postupak 359-1-2-13-5-21/20 SARADIS D.O.O. 23400,00 26.10.2020 23400,00 Nije bilo izmjena

Nabavka robe: "Higijenski materijal u 2021. - 2023. god." za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
111 33760000 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete otvoreni postupak 359-1-1-14-3-15/20 DEFTER DOO SARAJEVO 5848,79 03.11.2020 5848,79 Nije bilo izmjena

Nabavka "Tonera i ketridža za 2021-2023. god." za potrebe Zavoda
Rb Opis i oznaka po JRJN Vrsta postupka Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa EJN Ugovorna firma Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ugovoreni rok realizacije Datum zaključenja ugovora Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ostvareni rok realizacije Broj izmjena/aneksa ugovora
112 30124000 Dijelovi i pribor za kancelarijske mašine otvoreni postupak 359-1-1-20-5-1/21 AERO EXCLUSIVE DOO 33061,27 24.12.2020 33061,27 Nije bilo izmjena