Aktivnosti na donošenju Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja ZP Bentbaša

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 08.10.2020. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali ministar i predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, nečelnik i predstavnici Općine Stari Grad i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Tema sastanka su bile aktivnosti koje prethode donošenju Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja ZP „Bentbaša“.