MINISTAR HALEBIĆ: EVALUACIJOM STRATEGIJE RAZVOJA POSPJEŠITI UPRAVLJANJE RAZVOJEM U KANTONU SARAJEVO

Vlada Kantona Sarajevo provodi srednjoročnu evaluaciju Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016 – 2020. Ministarstvo finansija KS, u suradnji sa Zavodom za planiranje razvoja KS, osigurava svu neophodnu podršku timu neovisnih eksperata angažiranih u ovom procesu. Dodatnu potporu procesu pruža i zajednički projekt Vlade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) te Projekt integriranog lokalnog razvoja (ILDP). Srednjoročna evaluacija je rezultat zahtjeva Skupštine Kantona Sarajevo ali i primijene odredbi Zakona o planiranju i upravljanju razvojem FBiH.

Cilj srednjoročne evaluacije je utvrditi trenutni status provedbe Strategije razvoja kako bi se poduzele pravovremene mjere za uklanjanje ili ublažavanje eventualnih poteškoća u provedbi. Ministar finansija KS Jasmin Halebić tim povodom je izjavio da će srednjoročna evaluacija omogućiti uspješnije upravljanje procesom razvoja u KS, obzirom da se u izvještaju o evaluaciji očekuje prikaz i vrednovanje svih aspekata provedbe strategije razvoja u protekle dvije godine. Proces evaluacije je započeo sredinom jula mjeseca a očekuje se da će Izvještaj o srednjoročnoj evaluaciji biti dostupan do početka septembra 2018. g.

Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2020. je usvojena od strane Skupštine KS polovinom 2016. g. To je dokument koji usmjerava sveukupan razvoj Kantona uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju. Strategija razvoja je urađena uz primjenu standardiziranog i participatornog pristupa, primijenjenog u svih deset kantona u FBiH.

Vlada KS procesom provedbe Strategije razvoja upravlja kroz trogodišnje akcione planove, ranijim za period 2017-2019 i sada važećim za 2018-2020. Iz izvještaja o provedenoj Strategiji razvoja vidljivo je da se provedbi Strategije razvoja pristupilo na sistemski način. Koordiniranje provedbe Strategije razvoja KS provode Zavod za planiranje razvoja KS i Kantonalni odbor za razvoj.