Održan sastanak predstavnika Zavoda za planiranje Razvoja Kantona Sarajevo sa predstavnicima Općine Novo Sarajevo, na temu praćenje realizacije i aktivnosti izrade detaljne planske dokumentacije na području Općine Novo Sarajevo.

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 01.06.2020. godine je održan sastanak predstavnika Zavoda za planiranje Razvoja Kantona Sarajevo sa predstavnicima Općine Novo Sarajevo, na temu praćenje realizacije i aktivnosti izrade detaljne planske dokumentacije na području Općine Novo Sarajevo.