Održan sastanak sa Timom Ekonomskog Instituta Sarajevo na temu „Izgradnja brenda Kantona Sarajevo“

U funkciji implementacije Strategija razvoja KS do 2020, i realizacije jednog od prioritenih ciljeva: „Pozicioniranje Kantona Sarajevo u široj regiji“, Zavod za planiranje razvoja KS je, po provedenoj proceduri javnih nabavki, povjerio timu Ekonomskog Instituta u Sarajevu studiju: „Izrada strategije brendiranja Kantona Sarajevo – model izgradnje brenda Kantona Sarajevo“.

U prostorijama Zavoda, 14.09.2018. godine, održan je prvi radni sastanak stručnog tima i predstavnika Zavoda. Cilj Studije je kroz detaljnu analizu i sistemski pristup, predložiti glavne elemente modela brendiranja Kantona Sarajevo, kao i definisati osnovne aktivnosti za njegovu implementaciju.