Priprema Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Čobanija

Zavod za planiranje je je sa predstavnicima Gradske Uprave i općine Centar 10.06.2020., održao sastanak na temu pripremanja Odluke o pristupanju izradi za regulacioni plan "Čobanija".