Regionalni centar za upravljanje otpadom Smiljevići

Zavod za planiranje Razvoja Kantona je 10.06.2020. godine uz prisustvo ministara i predstavnika Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, održao prezentaciju Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCU) Smiljevići. Prezentiran je i Izvještaj za strategijsku procjenu uticaja na okoliš za predmetni plan, od strane konzorcija ENOVA d.o.o i DVOCUT-ECRO d.o.o.