Upravljanja šumskim ekosistemima PPPO Zaštićeni pejsaž „Trebević“

U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, 09.06.2020.godine, prof.dr. Sead Vojniković je održao prezentaciju Elaborata upravljanja šumskim ekosistemima, čiji je autor Šumarski Fakultet Univerziteta Sarajevo, a u svrhu izrade Prostornog plana područja posebnog obilježja Zaštićeni pejsaž „Trebević“.