Usvojen Izvještaj o razvoju KS u 2017. godini

Na 142. sjednici Vlade KS održanoj 13.09.2018. godine usvojen je Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2017. godinu.

Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo pripremljena je prema Programu rada Zavoda za planiranje razvoja KS za 2017. godinu i u skladu je sa metodologijom koju nalaže Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Izvještaj je sveobuhvatan, analizira ekonomski, društveni, infrastrukturni i okolišni aspekt razvoja, u periodu od 2014. do 2017. godine.

To je svojevrsna situaciona analiza koja se naslanja na Strategiju razvoja KS i time obezbjeđuje kontinuitet u analizi i izvještavanju sveukupnog razvoja. Urađen je prema preporučenoj metodologiji „ Godišnji izvještaj o razvoju s izvještajem o provedbi strategije, prijedlog minimalnog sadržaja izvještaja“, ILDP, 2017., Izvještaj se sastoji od dva dijela.

Prvi prikazuje nivo razvijenosti Kantona Sarajevo u FBiH, analizira makroekonomske karakteristike, poslovne subjekte i komunalnu privredu, osnovne karakteristike obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, kulture, sporta, civilne zaštite i sigurnosti građana, kao i javnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Drugi dio predstavlja implementaciju projekata i aktivnosti iz Strategije u 2017 godini, trend mjerljivih indikatora postavljenih na nivou strteških ciljeva i prioriteta za 2014, 2015., 2016. i 2017. godinu i implementaciju po strateškim i prioritetnim ciljevima.

Na kraju u Aneksu je dat tabelarni pregled planiranih i realizovanih aktivnosti po strateškim prioritetnim ciljevima, mjerama, projektima, kao i nosiocima implementacije, strukturi i izvoru finansiranja i vrijednosti planiranih i realizovanih sredstava u 2017. godini.

Poseban doprinos pripremi Izvještaja dali su članovi Kantonalnog odbora razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020, a također proces izrade podržao je i Projekat integriranog planiranja razvoja (ILDP), zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

DokumentVeličina
PDF icon izvjestaj_o_razvoju_ks_u_2017.pdf2.98 MB