Usvojen Izvještaj o razvoju KS za 2018 godinu sa implementacijom Strategije razvoja KS do 2020

Na 37.sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održane 12.09.2019. godine, usvojen je Izvještaj o razvoju Kantona Sarajevo za 2018.godinu.

Osnovni cilj Izvještaja je da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka KS u 2018. godini. Prvi dio Izvještaja prikazuje nivo razvijenosti Kantona Sarajevo u FBiH, analizira makroekonomske karakteristike, poslovne subjekte i komunalnu privredu, osnovne karakteristike obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, kulture, sporta, civilne zaštite i sigurnosti građana, kao i javnu infrastrukturu i zaštitu okoliša.

Drugi dio predstavlja implementaciju projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja KS do 2020 u 2018. godini, trend mjerljivih indikatora postavljenih na nivou strateških ciljeva i prioriteta za 2014, 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu i implementaciju po strateškim i prioritetnim ciljevima. Poseban doprinos pripremi Izvještaja o razvoju dali su članovi Kantonalnog odbora za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020.