XI sjednica Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020.

Dana 27.02.2019. godine održana je XI sjednica Kantonalnog odbora za razvoj za implementaciju Strategije razvoja KS do 2020. s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Na XI sjednici KOR-a usvojen je AP 2019-2021 uz određene korekcije i dopune ministarstava u cilju usklađivanja AP sa Budžetom KS za 2019.godinu. Tim za monitorning upoznao je članove KOR-a o godišnjem izvještaju o ostvarenju specifičnih ciljeva iz Protokola o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) za 2017. godinu koji je usvojen na sjednici Vlade KS.