Ažuriranje geodetskih podloga

- Na području Općine Centar lokalitet Šip u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Stambena zona Šip".
- Na području Općine Novi Grad lokalitet Buća potok u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Urbanističkog projekta "Industrijska zona Zrak".
- Na području Općine Ilidža lokalitet Azići u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Azići II".