Obavještenje - Geodetsko i geološko snimanje terena

Na području Općine Novi Grad Sarajevo, okalitet Švrakino selo - Mlakve, Švrakino selo - Aneks i Halilovići, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionih planova "Švrakino selo - Mlakve", "Švrakino selo - Aneks" i "Halilovići I".

Na području Općine Novo Sarajevo, lokalitet Brdo Hrasno, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Brdo Hrasno".

Na području Općine Ilijaš, lokalitet Stari Ilijaš, u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Stari Ilijaš".