Prostorno - planska dokumentacija

121 - 150 od 399
Regulacioni plan
Naslov Prostorni obuhvat
Kvadrant C Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Kvadrant C1 Marijin Dvor Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Lijeva obala Miljacke-Bistrik Regulacioni plan Općina Stari Grad
Lješevo-Željeznička stanica Regulacioni plan Općina Ilijaš
Ljubnići Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Logavina Regulacioni plan Općina Stari Grad
Luke Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Lužani Regulacioni plan Općina Ilidža
Mahale-Kovači Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mahale-Medrese Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mahmutovac Regulacioni plan Općina Stari Grad
Mrakovo-Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Mrakovo-Ilijaš Regulacioni plan Općina Ilijaš
Mrđanović Polje Regulacioni plan Općina Hadžići
Naselje heroja-Sokolje Regulacioni plan Općina Novi Grad
Naselje Travnjak Regulacioni plan Općina Vogošća
Naselje Đuro Đaković Regulacioni plan Općina Centar
Nedžarići I Regulacioni plan Općina Novi Grad
Nova Ilidža II Regulacioni plan Općina Ilidža
Nova Ilidža III Regulacioni plan Općina Ilidža
Osijek Regulacioni plan Općina Ilidža
Otes Regulacioni plan Općina Ilidža
Otoka-Meander Regulacioni plan Općina Novi Grad
Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka Regulacioni plan Općina Centar
Park sportova Ilidza Regulacioni plan Općina Ilidža
Park šuma-Hum Regulacioni plan Grad Sarajevo, Općina Centar, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad, Općina Vogošća
Park šuma-Mojmilo Regulacioni plan Općina Novi Grad
Paromlinska Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
PDI-Bosna Regulacioni plan Općina Ilijaš