Propisi ZPR

Ukupno 301 - 317 od 317
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak «Službene novine FBiH» broj 12/05 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnik o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka 'Službene novine FBiH' PDF icon 12/05
Pravilnilk o uslovima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/08
Pravilnik o uvjetima za prenos obaveza upravljanja otpadom sa proizvođača i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada 'Službene novine FBiH' PDF icon 9/05
Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenju monitoringa 'Službene novine FBiH' PDF icon 46/06
Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog
Naredba 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon naredbe_15_11_2016.pdf
Procedura ili vodič
Naziv Pravni izvor Prilog
Vodić za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/1 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama_u_zpr_ks.pdf
Vodič za pristup informacijama u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' 32/01 PDF icon vodic_za_pristup_informacijama.pdf
PROCEDURE RUKOVANJA GOTOVIM NOVCEM 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon s_procedure_rukovanja_gotovim_novcem_zp.pdf
PROCEDURE načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon procedure_evid_ulaz_faktura_i_plac_zp.pdf
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
OBRAZAC ZA OCJENU PRIJEDLOGA PROJEKTA 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 1c-obrazac_za_ocjenu_projekta.pdf
UPUTSTVO o kolanju računovodstvene dokumentacije 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon uputstvo_o_kolanju_racunovodstvene_dokumentacije_zp.pdf
POSLOVNIK O RADU KOLEGIJA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon poslovnik_o_radu_kolegija.pdf
PROCEDURE I PRAVILA KORIŠTENJA, SIGURNOSTI I ZAŠTITA PODATAKA IT SISTEMA 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon pravila_koristenja_it_sistema_-gis.pdf
Kodeks poslovnog ponašanja 'Službene novine FBiH' 35/05 PDF icon kodeks_poslovnog_ponasanja.pdf
Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem "Bijambare" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 35/08
Plan upravljanja Spomenikom prirode "Vrelo Bosne" 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/07