"Rješenje i uspostavljanje stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo (Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža i Vogošća), Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
09.01.2017
JRN/CPV: 
32412110 Internetska mreža
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
20000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Postupak poništen: 
DA
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja): 

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nakon uložene žalbe ponuđača BH TELECOM na tendersku dokumentaciju, shodno čl. 100 stav (5) Ugovorni organ je istu, sa
svojim izjašnjenjem i kompletnom dokumentacijom proslijedio URŽ-u dana 18.11.2016. godine, te je 12.12.2016. godine
Ugovorni organ zaprimio Rješenje URŽ-a kojim se ODBIJA žalba kao neosnovana. U međuvremenu, Ugovorni organ je, zbog
specifičnosti posla koji obavlja, a to je izrada prostorno planske dokumentacije, bio u obavezi nabaviti uslugu nadogradnje
infrastrukture i implementacije web baziranog informacionog sistema za analizu i vizualizaciju prostornih podataka u
Kantonu Sarajevo. Tom nabavkom Ugovorni organ, Zavod za planiranje razvoja KS, je uspio obezbijediti uspostavljanje
stalnih veza za razmjenu računarskih podataka između općina Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo, na drugi način. Stoga, poništava se predmetni postupak iz razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se
nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.