Adaptivno upravljanje saobraćajem u Kantonu Sarajevo

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
16000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: