Dogradnja sistema aktivne zaštite od požara – II faza izgradnje PTZ/21/09-15

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
1297361
Plan za tri godine: 
1297361
Tekuća godina: 
2021
Prilog: