Implementacija Studije izvodljivosti o proširenju i unaprijeđenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
171571884
Utrošeno u tekućoj godini: 
250000
Plan za tekuću godinu: 
250000
Tekuća godina: 
2020
Prilog: