Izgradnja fekalne kanalizacije UL. XII Hercegovačke brigade

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
Općina Hadžići
Lokacija: 
Hadžići - KSA-HADŽ
Ukupna vrijednost: 
198176
Plan za tri godine: 
198176
Tekuća godina: 
2021
Prilog: