IZGRADNJA ISKLOPIVE KABINSKE GONDOLE/ŽIČARE GLD8 „HRASNICA – IGMAN“ OPĆINA ILIDŽA

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
Općina Ilidža
Lokacija: 
Ilidža - KSA-ILDŽ
Ukupna vrijednost: 
60000000
Plan za tri godine: 
60000000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Ino sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)