Izgradnja novog objekta u krugu J.U.Opća Bolnica „Prim.dr.Abdulah Nakaš

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
14000000
Plan za tri godine: 
14000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: