Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) i rekonstrukcija postojećeg sistema na Bjelašnici i Igmanu

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Trnovo - KSA-TRN
Ukupna vrijednost: 
20000000
Utrošeno u tekućoj godini: 
600000
Plan za tekuću godinu: 
600000
Tekuća godina: 
2020
Prilog: