Izgradnja servisne saobraćajnice sa priključcima na magistralnu cestu M17, sa odvodnjom oborinskih voda, sve u naselju Tračin, Općina Hadžići

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
Općina Hadžići
Lokacija: 
Hadžići - KSA-HADŽ
Ukupna vrijednost: 
166266
Plan za tekuću godinu: 
166266
Tekuća godina: 
2021
Prilog: