Izgradnja Univerzitetske biblioteke – vlastito učešće

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Novo Sarajevo - KSA-NS
Ukupna vrijednost: 
39851405
Utrošeno u prethodnim godinama: 
1502584
Utrošeno u tekućoj godini: 
435080
Plan za tekuću godinu: 
700000
Tekuća godina: 
2020
Prilog: