Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
71000000 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Ugovor potpisan sa: 
"ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Datum potpisivanja ugovora: 
19.09.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
3759,29
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-8-2-28/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
3759,29
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019