NABAVKA NOVE OPREME I RASHLADNOG POSTROJENJA ZA POTREBE KLIZALIŠTA U OC ZETRA

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP ZOI '84 Sarajevo
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
2000000
Plan za tri godine: 
2000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: