Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
71400000 Usluge urbanističkog planiranja i usluge arhitekture krajolika
Ugovor potpisan sa: 
CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO
Datum potpisivanja ugovora: 
13.08.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
6996,60
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-8-2-25/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
6996,60
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019