Pretraga

Ukupno 1 - 151 od 151
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Dopuna Plana nabavki za 2021. god. Plan nabavki 21.04.2021
Plan javnih nabavki ZPR KS za 2021 godinu Plan nabavki 07.02.2021
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM - OSIGURANJE UPOSLENIKA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 2.527,40 2.527,40 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM - Microsoft osiguranja i Microsoft usluga Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2018 64.151,22 64.151,22 REBUS D.O.O.
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM - KONTROLA INSATALACIJA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2020 20.638,80 20.638,80 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE INZA D.O.O. SARAJEVO
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.11.2019 20.638,80 20.638,80 LOGOSOFT D.O.O.
Za UP "Vitkovac I" nabavka usluga izrade geodetskih i geoloških podloga, te revizije geoloških podloga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.12.2020
Nabavka robe: "Kancelarijski materijal u 2021- do 2023.god." za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS (Ponovljeni postupak) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.11.2020
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 4.031,82 10.08.2020 4.031,82 4.031,82 WINNER PROJECT D.O.O.
RP "Podgaj - Tekija" nabavka usluga izrade geodetskih i geoloških podloga, te revizije geoloških podloga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2020
Nabavka "Tonera i ketridža za 2021-2023. god." za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.11.2020 33.061,27 24.12.2020 33.061,27 33.061,27 AERO EXCLUSIVE DOO
Nabavka usluga održavanja vozila u 2020. - 2023. god. u posjedu Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2020 23.400,00 26.10.2020 23.400,00 23.400,00 SARADIS D.O.O.
a RP "CENTAR VOGOŠĆA" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2020
Nabavka robe: "Kancelarijski materijal u 2021- do 2023.god." za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.09.2020
Nabavka računarske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.06.2020 78.764,40 10.08.2020 78.764,40 78.764,40 KODEKS D.O.O.
Nabavka robe: "Higijenski materijal u 2021. - 2023. god." za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.09.2020 5.848,79 03.11.2020 5.848,79 5.848,79 DEFTER DOO SARAJEVO
Za potrebe izrade RP BRDO HRASNO nabavka "Revizije elaborata za izvodenje istraznih radova o inzenjerkogeo loskim i geotehnickim osobinama terena" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2020 3.510,00 05.10.2020 3.510,00 3.510,00 GEO KONZALTING D.O.O. SARAJEVO
Nabavka i isporuka tri usisivaca za potrebe Zavada za planiranje razvoja KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2020 1.347,00 09.10.2020 1.347,00 1.347,00 KAMER COMMERCE D.O.O.
Nabavka SPUO za RP Apartmansko naselje Paljevo - Gornji Malešići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2020
Ugovor o organizovanju edukacije polaganja stručnog ispita - kotlovničar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 1.450,00 15.06.2020 1.450,00 1.450,00 ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ZA GASNU TEHNIKU D.O.O. SARAJEVO
Nabavka dezinfekcionih sredstava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.07.2020 1.474,20 13.07.2020 1.474,20 1.474,20 ALBEG
Za RP "Podgaj - Tekija" nabavka usluga izrade geodetskih i geoloških podloga, te revizije geoloških podloga Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.07.2020
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za RP GORNJE TELALOVO POLJE I Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.11.2019 27.378,00 04.06.2020 27.378,00 27.378,00 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2020. GODINU Plan nabavki 01.05.2020
Nabavka usluga "VPN linka 20 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budzetiranja PJI sa (PIMIS)-jedinstvenim informacionim sistemom za upravljanje javnim inves Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2020 6.795,30 27.03.2020 6.795,30 6.795,30 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka dvije pumpe GRUNDFOS UPS 80-120F za kotlovnicu Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2020 6.247,80 27.12.2019 6.247,80 6.247,80 GRIZELJ-GROUP D.O.O.
Nabavka usluge „OSIGURANJE UPOSLENIKA“ Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2020 5.070,78 15.06.2020 5.070,78 5.070,78 SARAJEVO-OSIGURANJE D.D.
Nabavka i isporuka „Prehrambenih artikala za potrebe rada bifea u 2020. – 2023. godine“ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2020 29,84 10.08.2020 29,84 29,84 PENNY PLUS DOO SARAJEVO
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluge revizije geologije Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.02.2020 4.031,82 10.08.2020 4.031,82 4.031,82
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 22.066,20 10.08.2020 22.066,20 22.066,20 GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO
Za RP "POFALIĆI-CIGLANE" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2020 8.775,00 10.08.2020 8.775,00 8.775,00 BN PRO
AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKU ZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 760,50 03.02.2020 760,50 760,50 AGENCIJA ZA TEHNIČKU I FIZČKUZAŠTITU MIDDLE POINT ELECTRONICSD.O.O.
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." (obnovljen) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.02.2020 2.217,15 29.01.2020 2.217,15 2.217,15 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE INZA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge "Godišnje pretplate na pravnu bazu Paragraf LEX BA" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 575,64 15.01.2020 575,64 575,64 PARAGRAF d.o.o. Sarajevo
Nabavka usluge " Monitoring Zavoda za planiranje razvoja KS u 2020.-2022- god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2019
Nabavka usluga o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2020. - 2022. god." Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.10.2019
Nabavka usluge internet konekcije u 2020. do 2022. god. za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.10.2019 20.638,80 21.11.2019 20.638,80 20.638,80 LOGOSOFT D.O.O.
Nabavka ažurne geodetske podloge za potrebe izrade Izmjena i dopuna RP Zetra - Zona sporta i rekreacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2019 3.759,29 3.759,29 "ANGERMEIER" D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za UP Igman-Veliko polje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 6.996,60 6.996,60 CENTAR ZA EKONOMSKI, TEHNOLOŠKI I OKOLINSKI RAZVOJ - CETEOR SARAJEVO
Nabavka radova "Iznošenje otpada i čišćenje podruma" u Zavodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2019 2.160,00 2.160,00 O.D "SAR" SARAJEVO
Nabavka klima uređaja - 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 5.311,80 5.311,80 ICE-NET D.O.O.
Nabavka panelnih zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 1.459,92 27.05.2019 1.459,92 1.459,92 TAPETAR DD
Za RP "Alipašina-Koševo" nabavka usluga izrade podloga geodezije, geologije i revizije geologije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2019 14.675,84 14.675,84 BN PRO, GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO, INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka održavanja sistemske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6.879,60 15.05.2019 6.879,60 6.879,60 s.o.d."GOIT"
Nabavka radova "Sanacija dijela fasade objekta Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.05.2019 13.536,90 26.06.2019 13.536,90 13.536,90 KONKRIT D.O.O.
Nabavka usluga "Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka", "Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inžinjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena" i "Revizije projektnog zadatka i elaborata za Izvođenje istra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.02.2019 46.225,11 15.04.2019 46.225,11 46.225,11 BN PRO,WINNER PROJECT D.O.O.,GEOTEHNOS D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Prostorni plan područje posebnog obilježja Regionalni centar za upravljanje otpadom (RCUO)-Smiljevići Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2019 29.484,00 18.04.2019 29.484,00 29.484,00 ENOVA D.O.O. SARAJEVO
Nabavka usluge ažuriranja geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka za potrebe izrade RP Blažuj Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 11.347,97 10.04.2019 11.347,97 11.347,97 BN PRO
Nabavka usluge izrade i provedbe "Strategijske procjene uticaja na okoliš" za Izmjene i dopune RP "Sportsko-rekreaciono područje Bjelašnica" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2019 30.888,00 02.07.2019 30.888,00 30.888,00 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO "IG" BANJA LUKA
Nabavka usluge " Organizacija stručne edukacije i prezentacije projekata održive urbane mobilnosti, saobraćajnih i urbanističkih rješenja Grada Beograda" za uposlenike Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 4.800,00 04.04.2019 4.800,00 4.800,00 PUTNIČKA AGENCIJA M-97 DOO SARAJEVO
Ukupno po stranici 402.095,81 542.955,56 542.955,56