59. sjednica Vlade KS

Na 59. sjednici Vlade KS: Vlada je donijela rješenje o formiranju i imenovanju Kantonalnog odbora za razvoj za proces implementacije Strategije razvoja Kantona Sarajevo (KOR) do 2020. godine. KOR je operativno tijelo zaduženo za provođenje procesa planiranja na nivou Kantona, kroz koje se osigurava koordinacija između svih institucija na tom nivou kao i koordinacija sa jedinicama lokalne samouprave u sastavu Kantona i višim nivoima vlasti. Čine ga predstavnici Zavoda za planiranje razvoja KS, svih kantonalnih ministarstava, Zavoda za informatiku i statistiku KS, Privredne komore KS i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDE).