PODIZANJE KAPACITETA SISTEMA ZAŠTITE, SPAŠAVANJA I POVEĆANJA SIGURNOSTI GRAĐANA ULAGANJEM U OPERATIVNU OPREMLJENOST MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo unutrašnjih poslova
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
25403167
Tekuća godina: 
2021
Prilog: