POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
17081726
Utrošeno u prethodnim godinama: 
12223625
Utrošeno u tekućoj godini: 
1859663
Plan za tekuću godinu: 
1859663
Tekuća godina: 
2020
Prilog: