Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
15144758
Utrošeno u prethodnim godinama: 
14225370
Utrošeno u tekućoj godini: 
455888
Plan za tekuću godinu: 
455888
Tekuća godina: 
2020
Prilog: