Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
23400000
Utrošeno u tekućoj godini: 
7872700
Plan za tekuću godinu: 
7872700
Tekuća godina: 
2020
Prilog: