Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
23400000
Plan za tekuću godinu: 
14614429
Plan za tri godine: 
8785571
Tekuća godina: 
2021
Prilog: