Sanacija prioritetnih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
23400000
Utrošeno u tekućoj godini: 
20251794
Plan za tekuću godinu: 
20251794
Tekuća godina: 
2021
Prilog: