Javni oglasi

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-4422/22

Sarajevo, 17.10.2022.god.

Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 08-02-4075/21, od 11.10.2021.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28993-30/22, od 28.07.2022.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-4261/22 Sarajevo, 06.10.2022.god. Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 08-02-4075/21, od 11.10.2021.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-36030-12/22, od 22.09.2022.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS