Javni oglasi

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-3693/23

Sarajevo, 01.11.2023.god.

Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i 103/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 07-02-3169/23, od 17.08.2023.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-44125-29/23, od 19.10.2023.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-1712/23 Sarajevo, 03.05.2023.god. Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i l 03/21 ), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 08-02-4075/21, od 11.1 0.202l.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-48024-31 /22, od O 1.12.2022.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

 

 

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-4422/22

Sarajevo, 17.10.2022.god.

Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 08-02-4075/21, od 11.10.2021.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-28993-30/22, od 28.07.2022.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Broj: 07-30-4261/22 Sarajevo, 06.10.2022.god. Na osnovu čl. 21. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (Sl. novine FBiH br. 49/05 i 103/21), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, broj: 08-02-4075/21, od 11.10.2021.god., Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-36030-12/22, od 22.09.2022.god. i Rješenja o raspisivanju Javnog oglasa, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI OGLAS