Kontakti

Zavod

Adresa: Branilaca Sarajeva 26
Telefon: +387(0)33 258-265
+387(0)33 226-736

Fax: +387(0)33 209-543

DIREKTOR
Faruk Muharemović, mr.dipl.ing.arh.
Faruk.Muharemovic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pomoćnik Direktora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Edin JENČIRAGIĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
Edin.Jenciragic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu

Pomoćnik Direktora za detaljnu plansku dokumentaciju i tehničku pripremu
Nataša TABORI dr.sci.dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258-285
Fax: +387 33 209-543
natasa.pelja@zpr.ks.gov.ba

Sektor za infrastrukturu

Pomoćnik direktora za infrastrukturu
Aida BEŠIREVIĆ, Mr.dipl.ing.građ
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
Aida.Besirevic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja

Adresa: kaptol 16

Pomoćnik direktora za planiranje društveno-ekonomskog i strateškog razvoja
Ermina ĆATIĆ, dipl.ecc
Telefon: +387 33 555 165
+387 33 444 396

Fax: +387 33 206 830
ermina.cengic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za globalni informacioni sistem - GIS

Pomoćnik direktora za globalni informacioni sistem - GIS
Dr.sc. Jasmin Taletović, dipl.ing. geod.
Telefon: +387 33 209 542
Fax: +387 33 209 543
Jasmin.Taletovic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Telefon: +387 33 258 265
+387 33 208 503

Fax: +387 33 209 543
+387 33 208 543