Kontakti

Zavod

Adresa: Branilaca Sarajeva 26
Telefon: +387(0)33 258-265
+387(0)33 226-736

Fax: +387(0)33 209-543

DIREKTOR
Faruk Muharemović, mr.dipl.ing.arh.
Faruk.Muharemovic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za prostorno planiranje

Rukovodilac sektora - Pomoćnik Direktora za prostorno planiranje
Edin JENČIRAGIĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
Edin.Jenciragic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za detaljnu plansku dokumentaciju

Pomoćnik Direktora za detaljnu plansku dokumentaciju
mr.sc. Zina RUŽDIĆ dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258-285
Fax: +387 33 209-543
Zina.Ruzdic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za infrastrukturu

Koordinator sektora
Almir HERCEGOVAC, dipl.ing.građ
Telefon: +387 33 258 265
Fax: +387 33 209 543
almir.hercegovac@zpr.ks.gov.ba

Sektor za planiranje društveno-ekonomskog razvoja

Adresa: kaptol 16

Pomoćnik direktora za planiranje društveno-ekonomskog razvoja
Ermina ĆATIĆ, dipl.ecc
Telefon: +387 33 444 396
Fax: +387 33 206 830
ermina.cengic@zpr.ks.gov.ba

Sektor GIS-a

Rukovodilac sektora Pomoćnik Direktora za GIS
Dr.sc. Jasmin Taletović, dipl.ing. geod.
Telefon: +387 33 209 542
Fax: +387 33 209 543
Jasmin.Taletovic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za tehničku pripremu

Pomoćnik Direktora za tehničku pripremu
Damir LUKIĆ, dipl.ing.arh
Telefon: +387 33 258-285
Fax: +387 33 209-543
Damir.Lukic@zpr.ks.gov.ba

Sektor za pravne, opće i računovodstvene poslove

Pomoćnik Direktora za pravne, opće i računovodstvene poslove
Edina Krnić-Ajanović, dipl.pravnik
Telefon: +387 33 258 265
+387 33 208 503

Fax: +387 33 209 543
+387 33 208 543

Edina.Krnic@zpr.ks.gov.ba