Plan parcelacije Stambeno naselje Vilovac II Tarčin

Vrsta plana: 
Plan parcelacije
Prostorni obuhvat: 
Općina Hadžići
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina HađićiPDF icon 32/20
Općina HađićiPDF icon 47/22
Napomena: 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje "Vilovac II" – Tarĉin - Službene Novine Kantona Sarajevo broj 47/22