Plan parcelacije za izgradnju stambenih objekata na k.č.30 - Ljubnići

Vrsta plana: 
Plan parcelacije
Prostorni obuhvat: 
Općina Ilijaš
Status plana: 
Usvojen plan
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina IlijašPDF icon 23/17