Rogačići I faza

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Prostorni obuhvat: 
Općina Ilidža
Status plana: 
Usvojen plan
Pravni izvor: 
'Službeni list SRBiH'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaGrafika osnovna dokumentacija
Općina IlidžaPDF icon 18/86
Napomena: 
RP "Rogačići faza I" usvojen i objavljen u Službenim Novinama Grada Sarajeva broj 18/86