Sportsko-rekreacioni centar Jahorina-Divčići

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Prostorni obuhvat: 
Općina Trnovo
Status plana: 
Plan u izradi
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina TrnovoPDF icon 26/07