Stambeno naselje Ušivak I - Hadžići

Vrsta plana: 
Regulacioni plan
Prostorni obuhvat: 
Općina Hadžići
Status plana: 
Van snage
Pravni izvor: 
'Službene novine Kantona Sarajevo'
Nadležnost: 
Općina

Planska dokumentacija

Nadležnost osnovna dokimentacijaPrilog osnovna dokumentacija
Općina HađićiPDF icon 20/19
Napomena: 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje "Ušivak 1" – Hadžići - Službene Novine Kantona Sarajevo broj 47/22